Użytkownik
Posty: 1
Zarejestrowany: ‎28-03-2012
Cło i vat za kupno z USA

Chciałbym się dowiedzieć jak wygląda kupowanie przedmiotów z USA chodzi o telefony komórkowe czy obejmuje je cło i vat i jakie to są stawik

Inne odpowiedzi: 2
Użytkownik
Posty: 1 498
Zarejestrowany: ‎26-04-2005
Udzielono odpowiedzi
odpowiedź dla hajdemar91

Nie o prosta sprawe pytasz ale mam taki tekst ktory powinien odpowiedziec na twoje pytanie:

 

Upominki przesyłane przez osobę fizyczą do osoby fizycznej zwolnione są od cła i podatku do równowartości 45 euro. W tym przypadku chodzi o zwykłą wartość towarów, a nie o wartość celną, a więc bez kosztów transportu i ubezpieczenia. Dla towarów o wartości powyżej 45 EURO, ale nie przekraczającej 700 euro, stosuje się stawkę ryczałtową w wysokości 2,5%. Od towarów o wartości powyżedj 700 euro stosuje się stawki celne określone we Wspólnej Taryfie Celnej.
Od przywozu pozostałych towarów (np. od firmy do osoby fizycznej czy też od firmy do firmy) o wartości do równowartości 150 euro (również wartość towaru) nie pobiera się cła. Od towarów do równowartości 22 euro nie pobiera się również podatku. Od towarów, które przekraczają 22 euro do 150 euro -nie pobiera się cła ale pobiera się podatek.
Uwaga!!!
Od towarów zakupionych w drodze zamównienia wysyłkowego ( np. w sklepie internetowym) nie ma zwolnienia od podatku. Zawsze pobiera się podatek, niezależnie od wartości przesyłanego towaru.
Inną kwestią jest sposób naliczania tych opłat. Cło nalicza się zawsze od
wartości celnej towaru ( wartość towaru+ koszty transportu i ubezpieczenia).Jeżeli jest to towar akcyzowy, to akcyzę nalicza się od wartości celnej towaru powiększonej o należne cło.
VAT nalicza się od wartości celnej towaru powiększonej o należne cło, a jeżeli towar jest akcyzowy- to VAT nalicza się od wartości celnej towaru powiększonej o należne cło i podatek akcyzowy. To są wszystkie opłaty pobierane przez urzędzy celne.
Jeżeli ktoś korzysta z usług agencji celnych ( są to prywatne podmioty gospodarcze działające w Państwa imieniu przed organami celnymi) to musi się liczyć z dodatkowymi kosztami na konto tych podmiotów. Tych opłat nie pobierają urzędy celne.
Zawsze radziłabym przed dokonanie transakcji skorzystać z pomocy informacji celnych, które znajdują sie we wszystkich izbach celnych oraz w Ministerstwie Finansów . Nie będzie wtedy żadnych kłopotów i rozczarowań.

 

 

 

 

http://podatki.gazetaprawna.pl/artykuly/100275,paczki_z_zagranicy_do_150_euro_bez_cla.html

Paczki z zagranicy do 150 euro bez cła

Zwolnienia z należności celnopodatkowych

Od grudnia (2008) obowiązują wyższe zwolnienia z cła dla przesyłek otrzymywanych z zagranicy. Przesyłki spoza krajów Unii mogą być objęte cłem, VAT i niekiedy podatkiem akcyzowym. Wyższe zwolnienie oznacza, że za przesyłkę zapłacimy przy odbiorze mniej pieniędzy.

Polska, przystępując do Unii Europejskiej, została objęta unią celną, czyli przepisami celnymi obowiązującymi na terenie całej Wspólnoty. Objęcie Polski unią celną związane jest z przyjęciem jednolitych zasad dotyczących obrotu towarowego z państwami trzecimi. Oznacza to, że również zwolnienia z należności celnych będą obowiązywały w Polsce, gdy wprowadzają je unijne przepisy. Trzeba pamiętać, że towary przywożone lub otrzymywane spoza krajów unijnych podlegają należnościom celnym. Odprawie celnej będą więc podlegały jedynie towary, które zostały sprowadzone spoza Unii Europejskiej lub są wywożone do krajów trzecich.

Większy limit zwolnienia

Od grudnia 2008 zaczęły obowiązywać przepisy unijne, które wprowadzają większy limit zwolnienia dla towarów otrzymywanych w przesyłkach z krajów pozaunijnych (np. USA, Japonii, Kanady). Limity wartościowe i ilościowe towarów zwolnionych z należności przywozowych zostały podniesione (np. upominki, paczki, wino), z wyjątkiem przywozu wyrobów tytoniowych przywożonych przez podróżnych (w ruchu pieszym, kolejowym i transporcie kołowym).

Przede wszystkim zostały wprowadzone zmiany limitów przywozowych dla podróżnych oraz zwolnień celnych w obrocie pocztowym i kurierskim. Najważniejszą informacją dla osób, które robią zakupy przez internet, jest zwiększenie z 22 euro (ok. 86 zł) do 150 euro (590 zł) kwoty wolnej od cła przy zakupach z krajów pozaunijnych. Przesyłki z tych państw, których wartość nie przekracza 150 euro, nie będą podlegały ocleniu. Jest to ok. siedmiokrotny wzrost kwoty zwolnionej z cła. Oznacza to, że koszt zakupu przez internet zmniejszy się z uwagi na większe zwolnienie.

Trzeba przypomnieć, że podatnicy sami nie muszą wypełniać zgłoszeń celnych od paczek otrzymywanych z zagranicy. Rozliczenia należności celnopodatkowych dokonuje Poczta Polska. Pobieranie należności celnych i podatkowych przez operatora pocztowego jest korzystne dla podatników - odbiorców paczek, gdyż zwalnia ich z obowiązku samodzielnego regulowania tych należności i wypełniania innych obowiązków wynikających z przepisów celnych.

Należności podatkowe

Paczki, które otrzymujemy spoza państw unijnych, są objęte nie tylko cłem. Trzeba wspomnieć, że podlegają one też należnościom podatkowym: VAT oraz akcyzie (gdy kupujemy wyroby akcyzowe, np. alkohol, papierosy). Zasada opodatkowania takich przesyłek jest taka, że najpierw płacimy cło, od wartości celnej powiększonej o cło, ewentualną akcyzę, a od całości jeszcze VAT. Podstawą opodatkowania VAT w imporcie towarów jest więc wartość celna powiększona o należne cło. Jeżeli przedmiotem importu są towary opodatkowane podatkiem akcyzowym, podstawą opodatkowania jest wartość celna powiększona o należne cło i podatek akcyzowy. Wyższy limit zwolnienia dla cła nie oznacza takiego samego zwolnienia dla VAT lub akcyzy. Zwolnienia i limity w akcyzie i VAT dla paczek zagranicznych wynikają już z przepisów krajowych.

Co ciekawe, w ustawie o VAT nadal istnieje zwolnienie z tego podatku dla przesyłek zagranicznych w kwocie 22 euro. Zwalnia się od podatku import towarów umieszczonych w przesyłkach wysyłanych z terytorium państwa trzeciego (spoza krajów Unii) bezpośrednio do odbiorcy przebywającego na terytorium kraju, pod warunkiem że łączna wartość towarów w przesyłce nie przekracza kwoty wyrażonej w złotych, odpowiadającej równowartości 22 euro. Tego zwolnienia od podatku nie stosuje się m.in. do:

• napojów alkoholowych,

• tytoniu i wyrobów tytoniowych.

Zwolnienia od VAT nie stosuje się do towarów importowanych w drodze zamówienia wysyłkowego.

Limity towarów otrzymywanych w paczkach bez cła i VAT dotyczą również przesyłek od osób fizycznych, czyli niekupowanych np. w zagranicznych sklepach internetowych. Towary w małych ilościach o charakterze niehandlowym, wysyłane z państwa trzeciego przez osobę fizyczną do innej osoby fizycznej mieszkającej na obszarze celnym Wspólnoty, są zwolnione do równowartości 45 euro.

Za przywóz o charakterze niehandlowym uważa się przywóz przesyłek, które jednocześnie:

• mają charakter okazjonalny,

• zawierają towary wyłącznie na własny użytek odbiorcy lub jego rodziny, które nie wskazują ani swoim charakterem, ani ilością na ich przeznaczenie handlowe,

• są wysyłane do odbiorcy przez nadawcę bez żadnego rodzaju opłat.

Inne zwolnienia

Jednak zwolnienie dla należności celnych dotyczy nie tylko przesyłek zamawianych przez internet, lecz także drobnych upominków przywożonych osobiście. Od grudnia zostały zwiększone limity przywozowe dla podróżnych: średnio ponaddwukrotnie ze 175 euro do 430 euro w ruchu lotniczym i morskim oraz do 300 euro w ruchu lądowym. Oznacza to, że bez cła można przywieźć prezenty i upominki o większej wartości. Oprócz upominków zwolnionych z cła podniesiono limit przywozu w bagażu podręcznym alkoholi. Zwiększono limity przywozowe z 2 l do 4 l wina i 16 l piwa. Ograniczono natomiast przywóz liczby papierosów, które można przywieźć na teren Wspólnoty bez cła, do 40 sztuk (w transporcie innym niż lotniczy i morski). Takie same zwolnienia obowiązują przy VAT oraz akcyzie.

Cytat:

 

"W związku ze stosowaniem od dnia 1 grudnia 2008 r. przepisów rozporządzenia Rady (WE) nr 274/2008 zmieniającego rozporządzenie (EWG) nr 918/83 ustanawiające wspólnotowy system zwolnień celnych podwyższeniu z 22 EUR do 150 EUR podlega kwota, do równowartości, której stosuje się zwolnienie z należności celnych przywozowych przesyłek zawierających towary o niewielkiej wartości wysyłane bezpośrednio z państwa trzeciego do odbiorcy znajdującego się we Wspólnocie.

Zwolnienia, o którym mowa nie stosuje się do:

a.       napojów alkoholowych;

b.      perfum i wód toaletowych;

c.       tytoniu lub wyrobów tytoniowych."

 

Zrodlo:

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=2&dzial=529&id=47202

 

 

Taryfa celna znajduje sie tutaj:

http://www.mf.gov.pl/dokument.php?const=2&dzial=516&id=205313

Sciagnij plik odpowiedniego dzialu.

 

Nowsze wersje Adobe przeszukuja  pliki w formacie .pdf slowami kluczowymi.

Nie przerazaj sie rozlegloscia tekstu, po chwili zorientujesz sie w slownictwie i logice.

**********************************************************************************
Użytkownik
Posty: 10
Zarejestrowany: ‎06-03-2015
Udzielono odpowiedzi
odpowiedź dla hajdemar91

W skrócie: cło z USA na elektronikę wynosi 0% (laptopy, telefony komórkowe, konsole, aparaty)." W zależności od wartości i charakteru przesyłki możesz zapłacić podatek VAT w wysokości 23% ( http://wujeksam.pl/clo-z-usa-informacje)

Zadaj pytanie innym użytkownikom eBay
Posty z największą liczbą podziękowań